Liczba osób w sali szkoleniowej.
W zależności od kształtu sali, jej powierzchni, wysokości, ustawienia, wymagań szkoleniowych, warunków obiegu i wymiany termiczno-wilgotnościowo-CO2 – przyjmuje się wystarczającą minimalną liczbę miejsca od 1,1m2 do 2m2 dla 1 osoby.
Więcej tutaj:
https://sale-szkoleniowe.eduprofit.pl/